Biuletyn Informacji Publicznej
Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Przetarg nieogr. (ustny-licytacja) na najem lokalu użytk.-zakończony

Zarząd „Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego”  Spółka  z o.o. 76 – 200  Słupsk ul. Fałata 11, ogłasza przetarg nieograniczony ( ustny - licytacja ) na najem lokalu użytkowego U3 zlokalizowanego w parterze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Fałata 11 w Słupsku.

Lokal spełnia warunki do prowadzenia działalności handlowo-usługowej (nieuciążliwej) z wyłączeniem gastronomii :

Lokal U3 o pow. użytkowej  80,70 m2     -        wadium   3.573,40 zł

Wyjściowa stawka czynszu   11,00 zł/m2 ; postąpienie wynosi 1,00 zł.

Stawka czynszowa nie obejmuje podatku VAT 23%, podatku od nieruchomości oraz innych opłat zmiennych związanych z użytkowaniem lokalu.

Przetarg odbędzie się dnia 27 lipca 2016 r. o godz.1200 w siedzibie Słupskiego TBS przy ul. Fałata 11 w Słupsku.

Wadium należy wpłacać na konto:

„Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” Spółka z o.o.

BANK  PEKAO  S.A.  I O/ SŁUPSK

Nr  16 1240 3770 1111 0000 4068 8222  z zaznaczeniem „wadium”, które winno wpłynąć na rach Słupskiego TBS Sp. z o.o. przed rozpoczęciem ustnej licytacji. W dniu przetargu należy przedstawić dowód wpłaty wadium.

Osobie, która wygra przetarg, ale uchyla się od zawarcia umowy najmu, wpłaconego wadium nie zwraca się.

Ewentualne koszty adaptacji lokalu obciążają najemcę.        

Regulamin przetargu oraz projekt umowy najmu jest dostępny do wglądu w biurze Słupskiego TBS przy ul. Fałata 11 lub na tablicy ogłoszeń.

Jeżeli lokal nie zostanie wynajęty w drodze przetargu ustnego, Zarząd Spółki przyjmować będzie oferty pisemne na w/w warunkach .

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie (59) 845 60 91 lub osobiście w siedzibie Spółki.

Zarząd Słupskiego TBS Sp. o.o. zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia  przetargu  bez  podania  przyczyn.

Dokumenty do pobrania:

Umowa najmu

Regulamin przetargu

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1222
Wprowadzony przez: Anna Żurawska
Data opublikowania: 2016-07-03 18:40:43
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2016-12-09 12:36:48 Anna Żurawska
2016-12-09 12:27:23 Anna Żurawska
2016-07-03 18:49:20 Anna Żurawska
2016-07-03 18:48:43 Anna Żurawska Publikacja artykułu
2016-07-03 18:48:34 Anna Żurawska
2016-07-03 18:48:23 Anna Żurawska
2016-07-03 18:45:03 Anna Żurawska