Biuletyn Informacji Publicznej
Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Prowadzenie rozliczeń kosztów ogrzewania - zakończony

SŁUPSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

SPÓŁKA Z O. O.  76-200  SŁUPSK, UL. FAŁATA 11

Zaprasza Wykonawców do składania ofert w przetargu nieograniczonym opublikowanym na portalu UZP nr 67586-2016 z dnia 24.03.2016 r. pod nazwą:

Prowadzenie rozliczeń kosztów ogrzewania  przy zastosowaniu podzielników elektronicznych z odczytem radiowym w budynkach mieszkalnych stanowiących własność  Słupskiego Towarzystwa Budownictwa  Społecznego Spółka z o. o. w Słupsku”

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

Załącznik Nr 1a - Formularz cenowy

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 ustawy

Załącznik Nr 4 - Wykaz usług

Załącznik Nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik Nr 6 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Wzór umowy

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 988
Wprowadzony przez: Anna Żurawska
Data opublikowania: 2016-05-16 12:59:22
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2016-08-03 11:51:53 Anna Żurawska
2016-05-16 13:14:41 Anna Żurawska
2016-05-16 13:09:16 Anna Żurawska Publikacja artykułu