Biuletyn Informacji Publicznej
Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Malowanie klatek schodowych - zakończony

SŁUPSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

SPÓŁKA Z O. O.  76-200 SŁUPSK, UL. FAŁATA 11

Zaprasza Wykonawców do składania ofert w przetargu nieograniczonym opublikowanym na portalu UZP nr 67586-2016 z dnia 24.03.2016 r. pod nazwą:

Malowanie klatek schodowych  i  pomieszczeń wspólnego użytku w budynkach mieszkalnych przy ul. Fałata  9, 10, 11 i 12 w Słupsku stanowiących własność   

Słupskiego Towarzystwa Budownictwa  Społecznego Spółka z o. o. w Słupsku

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 1- Formularz oferty

Załącznik Nr 1a - Formularz cenowy

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 ustawy

Załącznik Nr 4 - Wykaz usług

Załącznik Nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik Nr 6 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Wzór umowy

Przedmiary robót

Sprostowanie SIWZ

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1101
Wprowadzony przez: Anna Żurawska
Data opublikowania: 2016-03-24 13:33:54
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2016-05-16 13:22:06 Anna Żurawska
2016-05-16 13:12:23 Anna Żurawska
2016-05-16 13:11:18 Anna Żurawska Publikacja artykułu