Biuletyn Informacji Publicznej
Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Szukaj w tym dziale:

Stan finansowy na dzień 31.12.2017 r.

Aktywa trwałe             49.970.881,23 zł

Aktywa obrotowe        12.886.949,29 zł 

SUMA aktywów          62.857.830,52 zł 

 

Kapitały własne Spółki na dzień 31.12.2017 r. - 31.664.727,12 zł 

Kapitał podstawowy (udziałowy)        17.801.500,00 zł 

Kapitał zapasowy                               10.674.720,80 zł 

Wynik finansowy netto rok 2017          1.188.506,32 zł