Biuletyn Informacji Publicznej
Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Szukaj w tym dziale:

Stan finansowy na dzień 31.12.2016 r.

Aktywa trwałe             49.861.935,98 zł

Aktywa obrotowe        10.695.562,91 zł 

SUMA aktywów          60.557.498,89 zł 

 

Kapitały własne Spółki na dzień 31.12.2016 r. - 28.010.220,80 zł 

Kapitał podstawowy (udziałowy)        17.335.500,00 zł 

Kapitał zapasowy                                 9.823.756,75 zł 

Wynik finansowy netto rok 2015             850.964,05 zł