Biuletyn Informacji Publicznej
Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Szukaj w tym dziale:

Stan finansowy na dzień 31.12.2019 r.

Aktywa trwałe             58.885.884,47 zł

Aktywa obrotowe        9.844.209,77 zł 

SUMA aktywów         68.730.094,24 zł 

 

Kapitały własne Spółki na dzień 31.12.2019 r. - 36.730.094,24 zł 

Kapitał podstawowy (udziałowy)        23.021.500,00 zł 

Kapitał zapasowy                               12.862.800,37 zł 

Wynik finansowy netto rok 2019          982.927,31 zł