Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko Gminny Zespół Oświaty
Rejstr zbiorów danych osobowych

Rejestr zbiorów danych

Podstawa prawna:  

Art. 36a ust. 9 pkt. 2 Ustawy o ochronie danych z dnia 29 sierpnia 1997r.

(Dz. U. 2015.2135 z późn. zm.)

 

Sposób udostępnienia:

Dane z rejestru podlegają udostepnieniu zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji

z dnia 11 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów

danych.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 615
Wprowadzony przez: Hanna Klemczak
Data opublikowania: 2016-01-21 12:36:03
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2016-01-21 12:36:48 Hanna Klemczak
Publikacja artykułu