Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko Gminny Zespół Oświaty
Instrukcja obsługi BIP

          Zawartość Biuletynu Informacji Publicznej

Treści zgromadzone na stronach BIP są udostępniane w jakości nie pozostawiającej wątpliwości co do ich zawartości

Poruszanie się po stronie podmiotowej BIP umożliwia: Nagłówek BIP, Menu przedmiotowe, Pole prezentacji treści.

Nagłówek BIP to górna część BIP. Jest niezmienna na każdej stronie i podstronie BIP. Składa się z paska ułatwiające korzystanie z BIP osobom słabowidzącym. Zawiera okno wyszukiwarki, nazwę podmiotu prowadzącego podmiotową stronę BIP, oraz znak graficzny Biuletynu Informacji Publicznej. Logo BIP zawiera przekierowanie do głównego BIP (www.bip.gov.pl).

Menu przedmiotowe znajdujące się po lewej stronie ekranu oraz w górnej części ekranu. Jest ono podzielone na kategorie oraz rozwijające się podkategorie.

Menu przedmiotowe umożliwiające odnalezienie informacji publicznych. Menu składa się ze stron głównych oraz podstron dostępnych w menu z lewej strony ale i również z menu nawigacyjnego dostępnego w górnej części strony BIP. Kluczowym elementem, wykorzystywanym w celu pozyskiwania informacji znajdujących się w BIP, jest menu główne. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny, po lewej stronie ekranu. Jest to menu podmiotowe i przedmiotowe podzielone na kilka działów tematycznych, związanych z udostępnianymi informacjami.

Pole prezentacji treści to największa część BIP, znajdująca się w środkowej części ekranu. Służy do prezentacji opublikowanych treści (informacji publicznych).

W Biuletynie oprócz treści bezpośrednio podanych na stronie, znajdują się również informacje dołączone w postaci plików do pobrania. Przy każdym pliku podana jest informacja na temat jego formatu.

 

   Instrukcja korzystania

                                                             Menu  
Z lewej części strony wyświetlane jest menu serwisu, umożliwiające wywołanie wybranej strony serwisu lub funkcji narzędziowej serwisu. W tym celu należy kliknąć lewym przyciskiem myszy jeden z napisów np. AKTY PRAWNE. Po kliknięciu na wskazanym napisie, poniżej mogą pojawić się listy podmenu związanych z nim pozycji.

                                                       Wyszukiwanie
System posiada możliwość wyszukiwania informacji zarejestrowanych w bazie danych biuletynu. Aby wyszukać interesującą nas sprawę należy przejść do punktu menu Informacje podstawowe i polu WYSZUKAJ znajdującym w górnym prawym rogu wpisać interesującą nas frazę znakową. Po wpisaniu należy kliknąć na WYSZUKAJ znajdującym się obok wpisanej informacji
Efekty wyszukiwania widoczne będą poniżej. 

                                                    Nawigacja na stronie
Nawigacja na stronie odbywa się za pomocą menu bocznego (lewego). Przemieszczanie się między pozycjami odbywa się przy pomocy myszy poprzez pojedyncze kliknięcie lewym przyciskiem myszy na danym napisie menu.

 

                                                          Linki
Odsyłaczami na stronach internetowych są podkreślone fragmenty tekstu w kolorze niebieskim. Są to tzw. "linki" - odsyłacze do innych stron, opisujących zazwyczaj pokrewne zagadnienia lub odwołania do adresów e-mail. Aby wyświetlić taką stronę, należy wybrać podkreślony tekst za pomocą myszy. W tym celu należy przesunąć mysz tak, aby kursor wskazywał odsyłacz (fragment tekstu zmieni swój kolor i pojawi się podkreślenie tekstu) a następnie kliknąć lewy przycisk myszy.
Odsyłaczami do innych stron internetowych mogą być również rysunki występujące na stronie, lub ich fragmenty.

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 701
Wprowadzony przez: Hanna Klemczak
Data opublikowania: 2016-01-21 08:11:42
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2016-01-21 08:12:21 Hanna Klemczak
Publikacja artykułu