Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko Gminny Zespół Oświaty
Zarządzenia 2018 Dyrektora MGZO

Zarządzenie nr 23.2018
Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku
z dnia 28 grudnia 2018 roku


w sprawie: wprowadzenia sposobu ewidencji operacji związanych z realizacją projektu „Nowe miejsca przedszkolne dla najmłodszych mieszkańców Gminy Drezdenko” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Zarządzenie nr 23.2018.pdf

Załącznik do zarządzenia.pdf


Zarządzenie nr 22.2018

Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku

z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli  dowodów  księgowych na potrzeby realizacji projektu „Nowe miejsca przedszkolne dla najmłodszych mieszkańców Gminy Drezdenko” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Zarządzenie nr 22.2018.pdf

Załącznik nr 1.pdf

Załącznik nr 2.pdf

 


Zarządzenie Nr 21.2018

Dyrektora Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku

z dnia 28 grudnia 2018 r.

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz dzieci i młodzieży do jednostek oświatowych na podstawie biletów miesięcznych  szkolnych w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.  

Zarządzenie nr 21.2018.pdf


Zarządzenie Nr 20.2018

Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku

z dnia 19 grudnia 2018 r.

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Zarządzenie Nr 20.2018.pdfZarządzenie Nr 19.2018

Dyrektora Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku

z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku.

Zarządzenie nr 19.2018.pdf

Załącznik do zarządzenia nr 19.2018 - Regulamin pracy MGZO Drezdenko.pdf


Zarządzenie Nr 18.2018

Dyrektora Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku

z dnia 04 grudnia 2018 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych i przedszkola w Drezdenku

Zarzadzenie 18.2018.pdf


Zarządzenie Nr 17.2018

Dyrektora Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku

z dnia 28 listopad 2018 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych , środków czystości i środków gospodarczych dla potrzeb MGZO i jednostek oświatowych z terenu Gminy Drezdenko.

Zarządzenie nr 17.2018.pdf


Zarządzenie Nr 15.2018

Dyrektora Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku

 z dnia 06.11.2018 r.

w sprawie zmiany Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie nr 15.2018.pdf


Zarządzenie Nr 14.2018

Dyrektora Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku

z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie: aktualizacji wysokości podstawowych kwot rocznych dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego mających siedzibę w Gminie Drezdenko na rok 2018

Zarządzenie nr 14.2018.pdf

Załącznik nr 1 do zarządzenia 14.2018.pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia 14.2018.pdf


Zarządzenie Nr 13.2018

Dyrektora Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku

z dnia 19 października 2018 roku

w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko – Gminnym Zespole Oświaty w Drezdenku.

Zarządzenie nr 13.2018 z 19.10.2018.pdf


Zarządzenie Nr 12.2018

Dyrektora Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku

z dnia 1 października 2018 roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu wyjazdów służbowych pracowników Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku oraz jednostek obsługiwanych przez Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku

Zarządzenie nr 12.2018 z 01.10.2018.pdf

Załącznik do zarządzenia nr 12.2018 z 01.10.2018.pdf


 

Zarządzenie Nr 11.2018

dyrektora Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku

z dnia 1 października 2018 roku

w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia Nr 7.2018 Dyrektora Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku

Zarządzenie nr 11.2018 z 01.10.2018.pdf

Załącznik do Zarządzenia nr 11.2018 - Regulamin Organizacyjny.pdf


Zarządzenie Nr 10.2018

dyrektora Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku

z dnia 25 września 2018 roku

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w
Miejsko – Gminnym Zespole Oświaty w Drezdenku.

Zarządzenie Nr 10.2018.pdf

Załącznik do Zarządzenia Nr 10.2018 .pdf

 


Zarządzenie Nr 9.2018

Dyrektora Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku

z dnia 18 września 2018 roku

w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności za korzystanie z wychowania przedszkolnego i z wyżywienia w Miejsko – Gminnym Zespole Oświaty w Drezdenku oraz w jednostkach obsługiwanych przez Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku.

Zarządzenie nr 9.2018 z 18.09.2018 r.pdf

Zał±cznik do zarz±dzenia nr 9.2018 z 18.09.2018 r.- Procedura windykacji należno¶ci.docx


Zarządzenie Nr 8.2018

Dyrektora Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku

z dnia 18 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany godzin pracy Miejsko - Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku

Zarządzenie Nr 8.2018.pdf


Zarządzenie Nr 7.2018

Dyrektora Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku

z dnia 18 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia Nr 2.2016 Dyrektora Miejsko - Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku z dnia 14 czerwca 2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku

 

Zarządzenie Nr 7.2018 .pdf


 

Zarządzenie Nr 6.2018

Dyrektora Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku

z dnia 18 lipca 2018 r.

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

 

Zarządzenie Nr 6.2018.pdf 


Zarządzenie Nr 5.2018

Dyrektora Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku

z dnia  10 lipca 2018 r.

w sprawie:wprowadzenia zmian w  "Regulaminie wynagradzania w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Drezdenku" oraz w Załączniku nr 1 do "Regulaminu Wynagradzania w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Drezdenku"

Zarządzenie Nr 5.2018.pdf

 

 


Zarządzenie Nr 3.2018

Dyrektora Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku

z dnia 05 marca 2018.

 

w sprawie: powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli prawidłowości rozliczania stołówek zorganizowanych w placówkach oświatowych oraz wysokości opłat ponoszonych przez uczniów za korzystanie z posiłków.

Zarządzenie Nr 3.2018.pdf


 

Zarządzenie Nr 2.2018

Dyrektora Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku

z dnia 25 stycznia 2018 r.

 

w sprawie: wprowadzenia w Miejsko – Gminnym Zespole Oświaty w Drezdenku Zasad (Polityki) Rachunkowości w zakresie jednostek oświatowych będących w obsłudze finansowo-księgowej Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku.

Zarządzenie Nr 2.2018.pdf

Załącznik do Zarządzenia Nr 2.2018.pdf


 

Zarządzenie Nr 1.2018

Dyrektora Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku

z dnia 02 stycznia 2018 r.

 

w sprawie: wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Miejsko – Gminnym Zespole Oświaty w Drezdenku.

Zarządzenie Nr 1.2018.pdf

Załącznik do Zarządzenie Nr 1.2018.pdf

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 793
Wprowadzony przez: Hanna Klemczak
Data opublikowania: 2018-03-06 08:01:45
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-03-21 09:29:22 Agnieszka Mazur
2019-01-09 11:18:15 Hanna Klemczak
2018-12-28 13:34:06 Hanna Klemczak
2018-12-18 11:49:15 Hanna Klemczak
2018-12-11 10:28:23 Hanna Klemczak
2018-12-11 10:23:01 Hanna Klemczak
2018-12-07 07:16:45 Hanna Klemczak
2018-12-04 11:06:05 Hanna Klemczak
2018-11-08 08:49:29 Hanna Klemczak
2018-11-08 08:38:18 Hanna Klemczak
 
Pokaż starsze