Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko Gminny Zespół Oświaty
Zarządzenia 2018

 

Zarządzenie Nr 91.2018

Burmistrza Drezdenka

z dnia 18 września 2018 roku

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Gościmiu.

Zarządzenie nr 91.2018.pdf


 

Zarządzenie Nr 90.2018

Burmistrza Drezdenka

z dnia 18 września 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w Gościmiu.

Zarządzenie nr 90.2018.pdf


Zarządzenie Nr 88.2018

Burmistrza Drezdenka

z dnia 04 września 2018 roku

w sprawie powierzenia pełnienia obowiazków dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach

Zarządzenie Nr 88.2018 Burmistzra Drezdenka.pdf


Zarządzenie Nr 87.2018

Burmistrza Drezdenka

z dnia 04 września 2018 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkurs na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w Gościmiu

Zarządzenie Nr 87.2018 Burmistrza Drezdenka.pdf


Zarządzenie Nr 85.2018

Burmistrza Drezdenka

z dnia 03 września 2018 roku

w sprawie desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w Gościmiu

Zarządzenie Nr 85.2018 Burmistrza Drezdenka.pdf 


Zarządzenie Nr 79.2018

Burmistrza Drezdenka

z dnia 23 sierpnia 2018 roku

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Rąpinie

Zarządzenie Nr 79.2018 Burmistrza Drezdenka.pdf


Zarządzenie Nr 78.2018

Burmistrza Drezdenka

z dnia 23 sierpnia 2018 roku

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Grotowie

Zarządzenie Nr 78.2018 Burmistrza Drezdenka.pdf


Zarządzenie Nr 77.2018

Burmistrza Drezdenka

z dnia 23 sierpnia 2018 roku

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Gościmiu

Zarządzenie Nr 77.2018 Burmistrza Drezdenka.pdf


Zarządzenie Nr 76.2018

Burmistrza Drezdenka

z dnia 23 sierpnia 2018 roku

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach

Zarządzenie Nr 76.2018 Burmistrza Drezdenka.pdf


Zarządzenie Nr 75.2018

Burmistrza Drezdenka

z dnia 23 sierpnia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych z terenu gminy Drezdenko

Zarządzenie Nr 75.2018 Burmistrza Drezdenka.pdf


Zarządzenie nr 74.2018

Burmistrza Drezdenka

z dnia 20 sierpnia 2018r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gościmiu

Zarządzenie Nr 74.2018 Burmistrza Drezdenka.pdf


ZARZĄDZENIE Nr 72.2018

Burmistrza Drezdenka

 

z dnia 8 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie: regulaminu przewozu uczniów niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 72.2018.pdf


ZARZĄDZENIE Nr 71.2018

Burmistrza Drezdenka

 

z dnia 8 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie zasad kwalifikowania do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie dowozu uczniom i wychowankom niepełnosprawnym  oraz zwrotu kosztów dojazdy, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni

Zarządzenie Nr 71.2018.pdf


 

ZARZĄDZENIE Nr 70.2018

Burmistrz Drezdenka

 

z dnia 8 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie: regulaminu przewozu uczniów szkół w Gminie Drezdenko

Zarządzenie Nr 70.2018.pdf


 

Zarządzenie Nr 64.2018

Burmistrza Drezdenka

z dnia 3 sierpnia 2018 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rąpinie

Zarządzenie Nr 64.2018 Burmistrza Drezdenka.pdf


Zarządzenie Nr 63.2018

Burmistrza Drezdenka

z dnia 3 sierpnia 2018 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Grotowie

Zarządzenie nr 63.2018 Burmistrza Drezdenka.pdf


Zarządzenie Nr 62.2018

Burmistrza Drezdenka

z dnia 3 sierpnia 2018 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gościmiu

Zarządzenie Nr 62.2018 Burmistrza Drezdenka.pdf


Zarządzenie Nr 59.2018

Burmistrza Drezdenka

z dnia 25 lipca 2018 roku

w sprawie desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowych na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych z terenu gminy Drezdenko

Zarządzenie Nr 59.2018 Burmistrza Drezdenka.pdf 


Zarządzenie Nr 55.2018

Burmistrza Drezdenka

z dnia 04 lipca 2018 roku

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych z terenu gminy Drezdenko.

Zarządzenie 55.2018.pdf


Zarządzenie Nr 16.2018

Burmistrza Drezdenka

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniajacym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drezdenko

Zarządzenie Nr 16.2018 Burmistrza Drezdenka.pdf


 

Zarządzenie Nr 15.2018

Burmistrza Drezdenka

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniajacym do publicznego przedszkola lub oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Drezdenko

Zarzadzenie Nr 15.2018 Burmistrza Drezdenka.pdf 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 604
Wprowadzony przez: Hanna Klemczak
Data opublikowania: 2018-02-09 14:20:01
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-09-21 07:49:56 Hanna Klemczak
2018-09-10 12:35:09 Hanna Klemczak
2018-09-10 12:31:34 Hanna Klemczak
2018-09-10 10:59:33 Hanna Klemczak
2018-09-10 10:59:08 Hanna Klemczak
2018-09-10 10:38:23 Hanna Klemczak
2018-08-28 10:50:05 Hanna Klemczak
2018-08-28 10:47:17 Hanna Klemczak
2018-08-28 10:34:48 Hanna Klemczak
2018-08-21 10:38:52 Hanna Klemczak
 
Pokaż starsze