Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko Gminny Zespół Oświaty
Zarządzenia 2017 Dyrektora MGZO

 

 

ZARZĄDZENIE NR 13.2017

DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W DREZDENKU

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  dowóz dzieci i młodzieży  do jednostek oświatowych na podstawie biletów miesięcznych szkolnych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Zarządzenie Nr 13.2017.pdf 


ZARZĄDZENIE NR 12.2017

DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W DREZDENKU

z dnia 11 grudnia 2017 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości i środków gospodarczych dla potrzeb MGZO i jednostek oświatowych z terenu gminy Drezdenko.

Zarządzenie Nr 12.2017.pdf


ZARZĄDZENIE NR 11.2017

DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W DREZDENKU

z dnia 8 grudnia 2017 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych i przedszkola w Drezdenku.


ZARZĄDZENIE NR 10.2017

DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W DREZDENKU

z dnia 2 października 2017 r.

w sprawie: powołania stałej komisji likwidacyjnej w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Drezdenku oraz placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drezdenko.

Zarządzenie Nr 10.2017.pdf


ZARZĄDZENIE NR 9.2017

DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W DREZDENKU

z dnia 2 października 2017 r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Drezdenku oraz w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drezdenko.

Zarządzenie Nr 9.2017.pdf


ZARZĄDZENIE NR 8.2017

DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W DREZDENKU

z dnia 16 sierpnia 2017 r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w zwiazku z przekształceniem Gimnazjum nr 1 im. J. Nojiego w Drezdenku w Szkołę Podstawową nr 2 im. J. Nojiego w Drezdenku.

Zarządzenie Nr 8.2017.pdf


ZARZĄDZENIE NR 7.2017

DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W DREZDENKU

z dnia 6 lipca 2017 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Dyrektora nr 4/2017 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie  powołania komisji do przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drezdenko

Zarządzenie Nr 7.2017.pdf


ZARZĄDZENIE Nr 6.2017
DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY
z dnia 27 czerwca  2017 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano - remontowych, okreslonych jako prace wykończeniowe dla budynku B w Gimnazjum nr 1 im. Józefa Nojiego w Drezdenku przy Placu Wolności 8

Zarządzenie Nr 6.2017.pdf


ZARZĄDZENIE Nr 5.2017
DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY
z dnia 26 czerwca  2017 r.
w sprawie:powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na zakup i dostawę mebli szkolnych (fabrycznie nowych) dla Gimnazjum nr 1 im. Józefa Nojiego w Drezdenku przy Placu Wolności 8

Zarządzenie Nr 5.2017.pdf


ZARZĄDZENIE Nr 4.2017
DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY
z dnia 5 kwietnia  2017 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącycm jest Gmina Drezdenko.

Zarządzenie Nr 4.2017.pdf


ZARZĄDZENIE Nr 3.2017
DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY
z dnia 7 lutego 2017 r.
w sprawie: wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Miejsko – Gminnym Zespole Oświaty w Drezdenku.

Zarządzenie Nr 3.2017 .pdf 

Załącznik do Zarządzenia Nr 3.2017.pdf


Zarządzenie Nr 2.2017
dyrektora Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku
z dnia 7 lutego 2017 r.
w sprawie wprowadzenia w Miejsko – Gminnym Zespole Oświaty w Drezdenku oraz w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Drezdenko regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro

Zarządzenie Nr 2.2017.pdf 


Zarządzenie Nr 1.2017
DYREKTORA MIEJSKO – GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W DREZDENKU
z dnia 7 lutego 2017 r.
w sprawie: wprowadzenia Zasad (Polityki) Rachunkowości w jednostkach obsługiwanych i jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.

Zarządzenie Nr 1.2017.pdf

Załącznik do Zarządzenia nr 1.2017 .pdf

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1550
Wprowadzony przez: Hanna Klemczak
Data opublikowania: 2017-02-13 08:19:39
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-03-02 08:28:05 Hanna Klemczak
2017-12-21 07:52:47 Hanna Klemczak
2017-12-11 08:44:57 Hanna Klemczak
2017-12-11 08:44:29 Hanna Klemczak
2017-12-11 08:37:04 Hanna Klemczak
2017-12-11 08:34:07 Hanna Klemczak
2017-12-11 08:31:56 Hanna Klemczak
2017-12-08 08:02:23 Hanna Klemczak
2017-10-23 11:24:55 Hanna Klemczak
2017-10-23 11:00:36 Hanna Klemczak
 
Pokaż starsze