Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie

      Co to jest?
Nabór na stanowiska urzędnicze

Zarządzenie  Nr 6.2018

Kierownika Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

w  Skrzyszowie z dnia 5.11.2018 roku

 

          w sprawie ogłoszenia konkursu na dwa wolne stanowiska

referentów do spraw świadczeń wychowawczych

 

           Na podstawie art.  7 pkt 4, art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ustawy

z dnia  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych


(tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1260, z późn. zm.),zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1. Ogłasza się konkurs na dwa wolne stanowiska referentów


do spraw świadczeń wychowawczych.

 

2. Treść ogłoszenia o niniejszym konkursie określa załącznik


nr 1 do Zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Do pobrania:

1. Klauzula informacyjna

2. Załacznik do zarządzenia

3. Kwestionariusz

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 175
Wprowadzony przez: Paulina Mącior
Data opublikowania: 2018-11-06 12:35:57
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-03-27 14:40:42 Paulina Mącior
2019-03-27 14:33:20 Paulina Mącior Publikacja artykułu
2019-03-27 14:21:18 Paulina Mącior Ukrycie artykułu
2018-11-06 13:29:14 Paulina Mącior
2018-11-06 13:27:50 Paulina Mącior
2018-11-06 13:27:13 Paulina Mącior
2018-11-06 13:26:44 Paulina Mącior
2018-11-06 13:22:04 Paulina Mącior
2018-11-06 13:11:59 Paulina Mącior
2018-11-06 13:10:47 Paulina Mącior