Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie

      Co to jest?
Sprawozdania Finansowe_2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie

publikuje w formacie PDF, niżej wymienione sprawozdania:

Bilans jednostki budżetowej  --> czytaj więcej

Rachunek zysków i strat jednostki  --> czytaj więcej

Zestawienie zmian w funduszu jednostki  --> czytaj więcej

Informacja dodatkowa wraz z załącznikami  --> czytaj więcej
Załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej  --> czytaj więcej
Załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej  --> czytaj więcej

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 45
Wprowadzony przez: Paulina Mącior
Data opublikowania: 2019-05-10 17:00:08
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-05-10 21:22:44 Paulina Mącior
2019-05-10 17:25:30 Paulina Mącior
2019-05-10 17:20:21 Paulina Mącior
2019-05-10 17:13:55 Paulina Mącior Publikacja artykułu