Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie

      Co to jest?
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru na dwa stanowiska referenta do spraw świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skrzyszowie, 33-156 Skrzyszów 642.

   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie  informuje, że w dniu 15.11.2018 r. została zakończona procedura naboru na w/w stanowiska, w wyniku której wybrane zostały następujące osoby:

  • Pani  Bernadeta Sarad  zam. Skrzyszów
  • Pan Grzegorz Podraza zam. Szynwałd

UZASADNIENIE

            W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja stwierdziła, że W.wym. osoby spełniają wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowiskach. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja stwierdziła, iż przygotowanie merytoryczne i praktyczne Pani Bernadety Sarad i Grzegorza Podraza  jest wystarczające do pracy na stanowisku referenta ds. świadczeń wychowawczych. Posiadana przez Nich wiedza i umiejętności zapewnią właściwą realizację zadań oraz prawidłowy kontakt z petentami.

Skrzyszów,   dnia 19.11.2018 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  - Maria Kowalska.

        

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 203
Wprowadzony przez: Paulina Mącior
Data opublikowania: 2018-11-19 23:51:22
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-03-27 14:41:24 Paulina Mącior
2019-03-27 14:33:17 Paulina Mącior Publikacja artykułu
2019-03-27 14:21:24 Paulina Mącior Ukrycie artykułu