Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Zarządzenie 2.2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego GOPS w Skrzyszowie

Regulamin organizacyjny GOPS w Skrzyszowie