Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie

      Co to jest?

Kierownik GOPS

mgr Maria Kowalska

 

Księgowość

lic. Renata Mądel - główna księgowa

mgr Paulina Mącior - pracownik administracyjny

 

Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny

mgr Teresa Stańczyk - inspektor

mgr Anna Kobak - inspektor

 

Świadczenia Wychowawcze

mgr Bernadetta Sarad - pracownik administracyjny

mgr Grzegorz Podraza - pracownik administracyjny

 

Pomoc społeczna

mgr Jolanta Kawa - specjalista pracy socjalnej

mgr Paulina Sysło - specjalista pracy socjalnej

mgr Katarzyna Korfini - specjalista pracy socjalnej

mgr Łukasz Olchawski - pracownik socjalny

 

Piecza zastępcza

mgr Kinga Nowakowska-Zielińska - asystent rodziny

 

Szukaj w tym dziale: