Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie

      Co to jest?

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie

 

 

Szukaj w tym dziale:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie

publikuje w formacie PDF, niżej wymienione sprawozdania:

Bilans jednostki budżetowej  --> czytaj więcej

Rachunek zysków i strat jednostki  --> czytaj więcej

Zestawienie zmian w funduszu jednostki  --> czytaj więcej

Informacja dodatkowa wraz z załącznikami  --> czytaj więcej
Załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej  --> czytaj więcej
Załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej  --> czytaj więcej