Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie

      Co to jest?

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program działający na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2017 r. poz.1832, z późn. zm.) skierowany dla rodzin wielodzietnych mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Program oferuje szeroki wachlarz zniżek oraz umożliwia otrzymanie dodatkowych uprawnień oferowanych przez instytucje publiczne oraz indywidualnych przedsiębiorców. Głównym celem wprowadzenia programu jest umocnienie pozycji rodziny wielodzietnej oraz okazanie jej wsparcia.

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

W celu uzyskania Karty Dużej Rodziny należy złożyć stosowny wniosek. Formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pok. 13  w godzinach pracy  ośrodka lub ze strony internetowej http://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny. Istnieje również możliwość złożenia wniosku elektronicznego, należy jednak pamiętać o wymogu posiadania podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego, wniosek ten można złożyć za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia - http://empatia.mpips.gov.pl

Partnerzy Karty Dużej Rodziny

Mapę oraz wykaz instytucji i przedsiębiorstw oferujących zniżki w ramach programu znajdziesz tutaj: http://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/sprawdz-gdzie-skorzystasz-z-karty-duzej-rodziny

Informacje dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

  • każdy posiadacz karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia organu wydającego Kartę o wystąpieniu zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych zawartych na Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania skutkującą zmianą gminy,
  • w przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona istnieje możliwość wydania duplikatu. Czynność ta podlega opłacie ponoszonej przez wnioskującego w wysokości 9,40 zł.

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny od 1 stycznia 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 roku dotychczasowi posiadacze Karty Dużej Rodziny jak również  nowe rodziny składające wniosek o jej wydanie będą mogły ubiegać się o elektroniczną formę karty przyjmującą postać aplikacji na smartfony. Korzyścią z wnioskowania o tę formę karty jest niewątpliwie wbudowana w aplikację funkcja geolokalizacji pozwalająca na wyszukiwanie partnerów Karty Dużej Rodziny w okolicy aktualnego przebywania użytkownika aplikacji. Dodatkowo aplikacja przekaże użytkownikom informację o aktualnych zniżkach oraz nowych partnerach, a także przypomni o koniecznosci złożenia nowego wniosku w celu przedłużenia terminu ważności karty.

Co zrobić aby uzyskać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny?

Uzyskanie elektronicznej Karty Dużej Rodziny wiąże się z koniecznością złożenia nowego wniosku i wskazania w nim o którą formę Karty wnioskodawca się ubiega:

  • dotychczasowi posiadacze Karty Dużej Rodziny tj. rodziny/osoby, posiadające Karty w formie tradycyjnej, które złożyły wniosek o wydanie Karty przed przed 1 stycznia 2018 r. mogą złożyć wniosek o wydanie dodatkowej formy Karty tj. formę elektroniczną nie ponosząc żadnej opłaty do dnia 31 grudnia 2019 r., po upływie tego terminu czynność ta będzie podlegała opłacie w wysokości 9,21 zł za każdą przyznaną Kartę ,
  • w przypadku, gdy wnioskodawca wnosi o przyznanie Karty tylko w jednej dowolnie wybranej przez siebie formie nie ponosi żadnej opłaty, jednakże wnioskując  za jakiś czas o przynanie drugiej formy Karty będzie musiał ponieść opłatę w wysokości 9,21 zł za każdą Kartę,
  • w przypadku jednoczesnego wnioskowania o Kartę w fomie elektronicznej i tradycyjnej wnioskodawca nie ponosi żadnej opłaty,
  • wnioskowanie o duplikat Karty, wiąże się tylko z opłatą za duplikat, niezależnie czy wnioskuje się o przyznanie karty tradycyjnej, elektronicznej, czy obu tych form jednocześnie

Ważne:

Dla każdego członka rodziny wielodzietnej dla którego wnioskuje się o elektroniczną formę Karty Dużej Rodziny wnioskodawca zobowiązany jest do uzupełnienia załącznika do wniosku - informacji o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę  elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych - załącznik ZKDR-04 dostępny pod adresem http://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny

 

Szukaj w tym dziale: