Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach

      Co to jest?
Kontrola ZUS

Kontrola ZUS

Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu oraz sprawdzanie prawidłowości obliczania przez płatników składek kwot wyrównań zasiłków oraz odsetek od kwot tych wyrównań i ich rozliczanie w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku realizacji wyroku Trybynału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r.

Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

 

http://nbip.pl/gokgieraltowice/i/?i=30528

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 468
Wprowadzony przez: Monika Matuszczyk
Data opublikowania: 2017-03-06 14:15:37
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-03-07 08:33:16 Monika Matuszczyk
Publikacja artykułu
2017-03-07 08:18:43 Monika Matuszczyk
2017-03-06 14:16:27 Monika Matuszczyk