Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach

      Co to jest?
Zarządzenie nr 10/2015

Zarządzenie nr 10/2015

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach

z dnia 20.10.2015r.

 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w

złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro.

 

Na podstawie § 7 ust. 3 pkt 6 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

 

Wprowadzić Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

 

róznowartości kwoty 30 000,00 euro stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia będe sprawował osobiście.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2015r.

 

§ 4

 

Traci moc zarządzenie nr 9/2015 z dnia 29.06.2010

 

 

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych

http://nbip.pl/gokgieraltowice/i/?i=30351

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 339
Wprowadzony przez: Monika Matuszczyk
Data opublikowania: 2017-02-27 14:02:10
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-03-08 11:51:21 Monika Matuszczyk
2017-03-08 11:50:29 Monika Matuszczyk
2017-02-27 14:05:57 Monika Matuszczyk Publikacja artykułu
2017-02-27 14:05:49 Monika Matuszczyk
2017-02-27 14:05:17 Monika Matuszczyk