Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach

      Co to jest?
Zarządzenie nr 4/2015

Zarządzenie Nr 4/2015

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach

z dnia 28.04.2015 roku

 

w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowiacachn

 

Na podstawie §7 ust. 6 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach, jak również § 5 pkt. 10 Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach oraz biorąc pod uwagę standardy kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych ogłoszonych w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. zarządzam co następuje:

 

§1

 

Wprowadzam Kodeks Etyki Pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach stanowiący

Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

 

§2

 

Zapoznanie się z Kodeksem i jego stosowanie powierzam wszystkim pracownikom.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Kodeks Etyki Pracowników

http://nbip.pl/gokgieraltowice/i/?i=30349

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 388
Wprowadzony przez: Monika Matuszczyk
Data opublikowania: 2017-02-27 13:32:20
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-02-27 14:06:08 Monika Matuszczyk
2017-02-27 13:44:01 Monika Matuszczyk Publikacja artykułu
2017-02-27 13:43:21 Monika Matuszczyk