Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach

      Co to jest?
Zarządzenie nr 1/2017
Zarządzenie nr 1/2017
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach
z dnia 2. 01. 2017 r.
 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Świetlic Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach.
 
Na podstawie § 6 ust. 5 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach zarządzam co następuje:
 
 
§ 1
 
Wprowadza się do wiadomości i stosowania Regulamin Świetlic Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach w brzmieniu stanowiącym załącznik niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach.
 
§ 3
 
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawował będę osobiście.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Regulamin Świetlic Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach
 
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 446
Wprowadzony przez: Monika Matuszczyk
Data opublikowania: 2017-02-27 11:12:28
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-02-27 14:06:53 Monika Matuszczyk
2017-02-27 11:35:59 Monika Matuszczyk
2017-02-27 11:35:05 Monika Matuszczyk
2017-02-27 11:34:39 Monika Matuszczyk
2017-02-27 11:32:31 Monika Matuszczyk
2017-02-27 11:32:06 Monika Matuszczyk
2017-02-27 11:31:41 Monika Matuszczyk
2017-02-27 11:31:30 Monika Matuszczyk
2017-02-27 11:30:05 Monika Matuszczyk Publikacja artykułu
2017-02-27 11:29:58 Monika Matuszczyk
 
Pokaż starsze