Biuletyn Informacji Publicznej
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest uczelnią trzywydziałową z Wydziałem Wychowania Fizycznego, Wydziałem Fizjoterapii i Wydziałem Nauk o Sporcie, kształcącą na sześciu kierunkach w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych - dziennych, zaocznych, wieczorowych i podyplomowych, a także studiów doktoranckich. Wydziały Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii posiadają pełne uprawnienia akademickie do nadawania tytułów zawodowych licencjata i magistra oraz stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej.

Wrocławska Akademia Wychowania Fizycznego powstała w 1946 roku jako Studium Wychowania Fizycznego przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej współzałożycielem i pierwszym Rektorem był prof. dr hab. Andrzej Klisiecki. W 1950 roku przekształcona została w samodzielną Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego, która w 1956 roku uzyskała uprawnienia do nadawania stopni magisterskich, a następnie w 1972 przemianowana została na Akademię Wychowania Fizycznego. Od 1966 roku posiada prawa doktoryzowania, a od 1990 roku prawa przeprowadzania przewodów habilitacyjnych.

W 1975 roku Uczelnia przejęła od miasta Stadion Olimpijski, największy kompleks sportowy we Wrocławiu. W 1977 roku obok Wydziału Wychowania Fizycznego utworzono także Wydział Turystyki i Rekreacji, ale w 1981 roku powrócono do struktury jednowydziałowej. W 1995 roku kierunek rehabilitacji ruchowej przekształcono w samodzielny Wydział Fizjoterapii.