NIK: krytyczny raport z kontoli Biuletynów Usługa do prowadzenia BIP - program do BIP
Infolinia: 422 980 241
bip
bip
bip

oferta specjalna!

dla podmiotów edukacji

NIK: krytyczny raport z kontoli Biuletynów
Wyniki przeprowadzonej przez NIK kontroli strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej oraz wybranych stron podmiotowych zawarte są w raporcie (pobierz).

Należy zwrócić uwagę na przedstwione w raporcie najczęstsze błędy przy prowadzeniu BIP.

Fragmenty raportu w dalszej częsci artykułu
5.6. Raport z rozpoznania stron podmiotowych BIP

W dniach od 12 do 23 września 2005 r., w ramach kontroli prowadzonej w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji: świadczenie wybranych usług publicznych przez media elektroniczne dokonano rozpoznania jakości stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej (stron podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznych) pod kątem ich zgodności z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Badaniem objęto także aktualność, kompletność i poprawność technologiczną podmiotowych stron BIP.


Badaniu poddano 93 strony BIP. Stwierdzono, że:

19 podmiotów z 93 (19%) nie posiadało strony BIP. Z pozostałych 74 stron, 2 strony(3%) nie otworzyły się – dalszemu badaniu poddano 72 strony (co stanowiło 97% z 74 oraz 77% z 93).

· 50 stron z 74 (68%) było umieszczonych w wykazie podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej na stronie głównej BIP (www.bip.gov.pl).

· Wszystkie zbadane strony (72) posiadały logo.

· 30 stron z 72 (42%) posiadały nieprawidłowości w zakresie podania informacji o osobach redagujących Biuletyn.

· 18 stron z 72 (25%) nie posiadało instrukcji korzystania ze strony.

· 2 strony z 72 (3%) nie posiadało menu przedmiotowego.

· 30 stron z 72 (42%) nie zawierało sposobu dotarcia do informacji publicznej będących w posiadaniu podmiotów, a nie opublikowanej na stronie BIP.

· 8 stron z 72 (11%) nie zawierało modułu wyszukującego.

· 25 podmiotów z 93 (27%) umieściło na swojej stronie BIP informacje o organie nadrzędnym.

· 8 podmiotów z 72 (11%) nie podało własnej struktury organizacyjnej.

· 1 podmiot z 72 (1%) nie podał na stronie BIP imienia i nazwiska kierownika jednostki.

· 68 podmiotów z 72 (94%) podało na swojej stronie BIP numery telefonów kontaktowych.

· Adres e-mail podało 63 podmiotów z 72 (88%) – 9 podmiotów (12%) nie podało adresu e-mail.

· 17 stron z 72 (24%) zawierało reklamy albo inne treści o charakterze komercyjnym.

· 61 podmiotów z 72 (85%) nie zawarło na swoich stronach BIP informacji o przeprowadzonych w nich zewnętrznych kontrolach – 11 podmiotów (15%) podało takie dane. 8 podmiotów z 11 (73%) podało wpis o przeprowadzonej kontroli NIK – w 6 z nich (55%) podano czas przeprowadzenia kontroli. Wyniki kontroli podano w 5 z 11 (45%) przypadków. W 3 z 11 (27%) przypadków podano informację o sposobie realizacji wyników kontroli.

· 15 stron z 72 (21%) nie zawierało rejestru zmian treści na stronie BIP.

· 8 stron z 72 (11%) nie podało liczby odwiedzin na stronie.

· W 5 przypadkach na 178 (3%) nie udało się połączyć telefonicznie z badanym podmiotem, wykorzystując numery telefonów podane na stronach BIP podmiotów.

· Zostało wysłanych 130 e-maili na adresy podane na stronach podmiotów - odpowiedzi udzielono w przypadku 69 zapytań ze 130 (53%) wysłanych – 61 zapytań (47%) pozostało bez odpowiedzi.

· Spośród zbadanych 71 linków zewnętrznych zamieszczonych na stronach BIP podmiotów, 6 z nich (8%) nie otwierało się.

· 14 stron Spośród 72 (19%) nie posiadało podstron z informacjami o zamówieniach publicznych.

· Spośród 72 stron, 71 z nich(99%) otworzyło się poprawnie w przeglądarce Internet Explorer wersja 6.0., 1 strona (1%) otworzyła się z błędem dot. licznika odwiedzin. Średni czas otwarcia wyniósł 4 sek.

· Spośród 72 stron, 69 z nich (96%) otworzyło się poprawnie w przeglądarce Mozilla Firefox wersja 1.0.4., 1 strona (1%) się nie otworzyła, 2 strony (3%) otworzyły się z błędami. średni czas otwarcia wyniósł 6,8 sek.

· Spośród 72 stron, 66 z nich (92%) otworzyło się poprawnie w przeglądarce Opera wersja 8.01., 3 strony (4%) nie otworzyły się, 3 strony (4%) otworzyły się z błędami. średni czas otwarcia wyniósł 3,9 sek.

· 71 stron Spośród 72 (99%) zawierało błędy wskazane przez walidator treści The W3CMarkup Validation Service, pobrany ze strony www.validator.w3.org. średnia liczba błędów na stronie wyniosła 51 (max. 310). 45 stron Spośród 72 (63%) zawierało błąd typu „No DOCTYPE Found!”
  do góry wydrukuj
  KONTAKT
  Nasz adres
  Formularz kontaktowy
  Infolinia: 422 980 241
  Faks: 422 980 242
  bip